Kişinev Eğitim Müşavirliği

"GÖNLÜMÜZÜN ARŞI, İSTİKLAL MARŞI" İSTİKLAL MARŞI'NI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI SON BAŞVURU TARİHİ 18 MART 2022

İstiklâl Marşı'nın kabul edildiği 12 Mart günü münasebetiyle 2022 yılında gerçekleştirilecek faaliyetler için "Yüreklerde Âkif, Dillerde Hürriyet" teması belirlenmiştir. Bu kapsamda 2022 yılında yapılması planlanan etkinlik ve faaliyetlerin "Yüreklerde Âkif, Dillerde Hürriyet" teması çerçevesinde Millî Mücadelemizin amaç ve ruhuna uygun olarak İstiklâl Şairimiz Mehmet Âkif ERSOY'un dizelerinde hissettiğimiz millî ve manevi ruhu yansıtacak ve yaşatacak şekilde; T.C. Kişinev Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından"Gönlümüzün Arşı, İstiklal Marşı" başlıklı İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlenecektir.


 BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

İstiklâl Marşı'nın kabul edildiği 12 Mart günü münasebetiyle 2022 yılında gerçekleştirilecek faaliyetler için "Yüreklerde Âkif, Dillerde Hürriyet" teması belirlenmiştir.

Bu kapsamda 2022 yılında yapılması planlanan etkinlik ve faaliyetlerin "Yüreklerde Âkif, Dillerde Hürriyet" teması çerçevesinde Millî Mücadelemizin amaç ve ruhuna uygun olarak İstiklâl Şairimiz Mehmet Âkif ERSOY'un dizelerinde hissettiğimiz millî ve manevi ruhu yansıtacak ve yaşatacak şekilde;

T.C. Kişinev Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından"Gönlümüzün Arşı, İstiklal Marşı" başlıklı İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlenecektir.

 

Madde 1: Yarışmanın Amacı

 

Moldova'da yaşayan vatandaşlarımız ve çocuklarının İstiklal Marşı'na ilişkin duygularını şiiri okuyarak ifade etmelerini, istiklal ve vatan sevgisi bilincinin gelişmesini sağlamaktır.

YARIŞMANIN AMACI:

a.   Moldova'da yaşayan vatandaşlarımızın "Yüreklerde Âkif, Dillerde Hürriyet" teması ile İstiklal Marşı konusunda farkındalık oluşturmak,

b.   Moldova'da yaşayan gençlerin İstiklal Marşı teması ile sosyal, kültürel ve tarihi değerlerini kavramasını sağlamak,

c.    Moldova'da yaşayan vatandaşlarımızın ailece "Yüreklerde Âkif, Dillerde Hürriyet" teması ile bayrağına, milletine, ülkesine ve devletine sahip çıkan, bu unsurları koruyan, geliştiren ve yüceltmeye çalışan bir birey bilincine sahip yurttaşlar olarak beraberliğin ve bu konulardaki farkındalıklarının arttırılmasını sağlamak,

d.   Türk ailelerin duygu ve düşünce dünyalarında marşımızın yer etmesini sağlamaktır.

 

Madde 2: Yarışmanın Hedef Kitlesi

 

              Moldova'da yaşayan 18 yaşına kadar her yaş grubu çocuklar (12 Mart 2022 tarihi itibari ile 19 yaşından gün almamış olmak.) ve aile bireyleri

 

Madde 3: Yarışmanın Adı

 

            ""Gönlümüzün Arşı, İstiklal Marşı" İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması.

 

Madde 4: Yarışmanın Kapsamı

 

Moldova'da yaşayan (12 Mart 2022 tarihi itibari ile 19 yaşından gün almamış) çocuklar ve aileleri tema kapsamında şiir videolarını kisinevem@gmail.com eposta adresine göndererek yarışmaya katılacaklardır.

İstiklal Marşımızın 10 KITASI okunacaktır.

Beğenilen eserler ve bilgileri Eğitim Müşavirliğimizin web sayfası (http://kisinev.meb.gov.tr/) ve sosyal medya hesaplarında (twitter/KisinevEM;  facebook/KisinevEM; instagram/kisinevegitim; youtube/ KişinevEM) yayımlanacaktır.

 

Madde 5: Yarışmaya Katılım Koşulları

 

·       Moldova'da yaşayan, Türk Vatandaşı olan 18 yaşına kadar çocuklar (12 Mart 2022 tarihi itibari ile 19 yaşından gün almamış) ve aile bireyleri yarışmaya katılım sağlayabilir. Ancak başvuru tek isimle yapılır. Ödül adedi takım katılımcıları için değişmemektedir ve yarışmayı kazanma durumunda belirtilen ödül, başvuru formunda belirtilen katılımcı ismine teslim edilir.

·       Yarışmaya katılım çocuklar için bireysel de olabilir.

·       Her öğrenci/aile, yarışmaya en fazla bir video ile katılabilir.

·       Şiir ezbere okunacaktır.

·       Başka yarışmalara gönderilen videolar bu yarışmaya katılamaz.

·       Çoklu katılımcılarda marşın en az 2 kıtasını çocuk okumalıdır.

·       Mu?stehcen, saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı unsurlar içermemesi; herhangi bir kurum ya da kis?inin mahremiyetini, telif hakkını, ticari marka veya fikri mu?lkiyet haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir.

 

YARIŞMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

·       Fon müziği, efekt ve görüntü kullanılabilir.

·       Değerlendirmede beden dili, tonlama, telaffuz, jest ve mimikler de dikkate alınacaktır

·       Yarışma şartları ve açıklamalar T.C. Kişinev Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğine ve alt birimlerine ait sosyal medya platformları ile resmi web sitelerinde duyurulacaktır.

·       Yarışmacılar öncelikle videolarını belirtilen tarihlerde kisinevem@gmail.com e-posta adresine göndermelidir. Teslim tarihinden sonra ulaşan videolar değerlendirmeye alınmayacak ve doğabilecek gecikmeden dolayı T.C. Kişinev Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği sorumlu değildir.

·       Katılımcılara ait videolar sahiplerine iade edilmeyecek ve katılanlar tarafından üzerinde hiçbir hak talep edilmeyecektir.

·       Yarışmaya gönderilen videoların tüm sorumluluğu sahibine ait olacaktır.

·       Yarışmaya gönderilen videoların basılı ya da internet ortamında yayımlanmasından herhangi bir hak iddia edilmeyecektir.

·       Yarışmaya katılanlar, videolar telif ücreti taleplerinin olmayacağını, videolarla ilgili tüm yasal sorumluluğun kendilerine ait olduğunu, video üzerindeki tüm tasarruf hakkını T.C. Kişinev Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğine devrettiğini kabul ederler.

·       Katılımcıların videoları özgün olmalı, dublaj veya kopya içermemelidir. Yarışmacılar yarışmaya katılmakla videolarının özgünlüğünü kabul etmiş ve T.C. Kişinev Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğince farklı mecralarda (yazılı ve görsel basın, sosyal medya, resmi internet siteleri, vs.) yayımlanmasını kabul etmiş sayılırlar.

·       Komisyonlar tarafından; yarışmaya katılan yarışmacıların videolarını hazırlarken kaynak belirtmeden bir başka eserden alıntı yaptığı tespit edilirse değerlendirmeye alınmayacaktır.

·       Gönderilecek eserler T.C. Kişinev Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğince oluşturulacak değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

·       Yarışmanın sonuçları T.C. Kişinev Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğine ve alt birimlerine ait sosyal medya platformları ile resmi web sitelerinde duyurulacaktır.

·       Değerlendirme Komisyonlarının kararları kesindir, itiraz edilemez.

·       Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

·       Bu şartnamenin ve uygulama esaslarının kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında T.C. Kişinev Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği yetkilidir.

·       Bu Şartnamede belirtilen hususlarda değişiklik yapma yetkisi T.C. Kişinev Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğine aittir.

 

Madde 6: Değerlendirme Kriterleri

.    Videolar incelenirken değerlendirmeye esas noktalar:

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

TOPLAM

Özgünlük

10

Temaya Uygunluk

10

Üslup, Duygu ve Etkileyicilik

40

Videonun Çekim Tekniği ve Kalitesi

10

Video - Ses Anlatım Dili ve Kurgu

10

Kelimelerin doğru Telaffuzu

10

Tonlama

10

TOPLAM

100 Puan

 

Madde 7: Değerlendirme Yöntemi

            Yarışma epostasına gelen uygun başvurulara bir numara verilecektir. Bu numara ile jüri üyelerine yukarıda belirtilen ölçek üzerinden değerlendirilmek üzere gönderilecektir. Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme yarışma adresine gönderilecektir. Her bir video için jüri üyelerinin verdiği puanlar toplanarak aritmetik ortalaması alınacaktır.

Adayların sıralanması: Bulunan puan o videonun değerlendirme puanı olacaktır. Sıralamanın oluşturulması için üstten alta doğru (1.den son sıraya doğru) değerlendirme puanlarına göre videolar dizilecektir. Puan eşitliği halinde yaşı küçük olan aday üst sırada yer alacaktır. 

 

Madde 8: Jüri

           

Yarışmaya katılan videolar büyükelçiliğimizde görevli üç kişiden oluşacak jüri değerlendirecektir. Her bir jüri üyesi değerlendirmesini bağımsız olarak yapacaktır.

   

Madde 9: Yarışma Takvimi

 

Yarışma takvimi web sitemizde ve sosyal medya hesaplarında duyuru yapılması ile başlayacak ve dereceye giren öğrencilerin isimlerinin web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda yayınlanması ile tamamlanacaktır.

 

10 Şubat 2022                                    : Duyuru Yapılması

10 Şubat -18 Mart 2022                      : Başvuruların Alınması

19 Mart 2022                                      : Videoların Değerlendirilmesi

20 Mart 2022                                      : Sonuçların Açıklanması

Daha sonra açıklanacaktır.                    : Ödül Töreni/Takdimi

 

YARIŞMA SÜRECİNİN YÖNETİMİ

Müşavirliğimizin web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında yarışmaya katılım için gerekli "Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formu" paylaşılacaktır.

 

Madde 10: Sonuçların Duyurulması ve Ödüller

 

Yarışmada birinci olan video sahibi olan çocuğumuzun ismi Müşavirliğimizin internet sayfası (http://kisinev.meb.gov.tr/) ve sosyal medya hesaplarında

(twitter / KisinevEM             facebook / KisinevEM       instagram / kisinevegitim

youtube/KişinevEM)      duyurulacaktır.

 

Birincilik Ödülü       : Akıllı Saat + Ailece Akşam Yemeği

İkincilik Ödülü         : Bluetooth Kulaklık

Üçüncülük Ödülü     : Türkçe Kelime Oyunu Seti

 

Ödüller daha sonra belirlenecek bir tarihte törenle verilecektir. Törenin yapılacağı yer ve saat dereceye giren video sahiplerine ayrıca bildirilecektir.

06-03-2022

 

Str. Alexei Mateevici, 55, Kişinev Moldova - 373 22 509 119

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.